Outsourcing IT


Na czym polega Outsourcing IT?

Outsourcing IT jest powierzeniem wszystkich lub części procesów i zadań związanych z administracją i opieką nad infrastrukturą informatyczną firmy zewnętrznemu podmiotowi. Potrzeby na usługi informatyczne mogą być zróżnicowane w zależności od profilu i obszaru działalności firmy, liczby użytkowników, a także posiadanych zasobów informatycznych.

Jaka jest idea Outsourcingu IT?

Podstawową ideą outsourcingu jest dopasowanie świadczonych usług do potrzeb firmy, co ma relatywny wpływ na jakość i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej oraz koszty związane z jej obsługą.

Dlaczego Outsourcing a nie etatowy informatyk?

Zatrudniając osobę do obsługi informatycznej firma obciążana jest dodatkowymi zadaniami w postaci obsługi kadrowej. Trzeba również zakupić sprzęt i oprogramowanie dla pracownika co generuje dodatkowe koszty. Informatyk jak każdy pracownik ma prawo do urlopu a czasami może także zachorować. W tym czasie infrastruktura zostaje bez opieki, a to z kolei niesie duże ryzyko przestoju w przypadku awarii.

Outsourcing IT-STATION


Zawierając umowę serwisową z naszą firmą otrzymujecie Państwo gwarancję niezawodności, którą tworzą nasi pracownicy  udzielający pomocy technicznej. Umowa taka gwarantuje szybki czas podjęcia interwencji, stałą obsługę oraz niższe koszty związane z obsługą informatyczną Państwa firmy.

Nasza oferta jest skierowana do firm, które dzięki proponowanej usłudze nie muszą utrzymywać własnego działu IT. Zaczynając współprace z nami dostajecie Państwo pewność, że infrastruktura informatyczna będzie obsługiwana na wysokim poziomie.

IT-STATION posiada doświadczony zespół specjalistów z zakresu technologii informatycznych. Oferujemy współpracę w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej. Przejmując pełną lub częściową opiekę informatyczną, IT-STATION umożliwia klientom skupienie się na prowadzonej przez nich podstawowej działalności biznesowej. Taka współpraca zapewnienia sprawność działania rozwiązań informatycznych przy lepszej kontroli kosztów.